Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Távhő


Fűtés célú távhőszolgáltatás

A távhőenergia szolgáltatás az ellátás célja szerint lehet fűtési célú hőszolgáltatás, amely történhet felhasználói vagy szolgáltatói hőközpontból.

Felhasználói hőközpont esetén szolgáltató a távhőt a hőközponti hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói fűtési-vezetékhálózat csatlakozási pontján adja át a felhasználó épületnek.

Szolgáltatói hőközpont esetében szolgáltató az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő össze-kötővezetékeken keresztül a hőfogadók csatlakozási pontján adja át a fűtési távhőt a felhasználó épületeknek.

A hőközpont technológiai berendezései biztosítják az épület fűtési rendszerében, a lakások a radiátoraiban áramló fűtővíz keringtetését és hőfokszabályozását.

A fűtés szabályozás első szintjén a szolgáltató által alkalmazott hőközponti programozott DDC szabályozók elektronikái a mindenkori külső hőmérséklethez tartozóan az épület hőtechnikai adottságainak megfelelően automatikusan állítják be a változó hőfokú fűtővíz hőmérsékletet, elfogadott mértékű éjszakai fűtéscsökkentéssel.

A hőközponti szabályozással a lakások azonos, vagy eltérő igényeit nem lehet kielégíteni, erre csak korszerűsített épületfűtési rendszer esetén van lehetőség.

Fűtési célú hőszolgáltatás esetén az épületenként fűtésre felhasznált hőmennyiség és annak díja lakásonkénti megosztása céljára szolgáló költségmegosztó készülékek (un. költségosztók) alkalmazásának együttes, a felhasználó által biztosítandó feltételeiről tudni érdemes, hogy fűtési költségmegosztó ott alkalmazható, ahol a költségmegosztásban résztvevő épületrészekben, lakásokban a fűtőtestek hőleadása szabályozható, egy épületen belül azonos gyártmányú, azonos típusú, egységes értékelési rendszerű fűtési költségmegosztót szereltek fel, a megfelelően felszerelt költségmegosztókat illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása ellen plombával látták el, a költségmegosztók leolvasása, működőképességének ellenőrzése legalább évente egy alkalommal megtörténik.

A fűtési költségmegosztók alkalmazásáról tudni kell, hogy azok nem hitelesített mérőeszközök, hanem a fűtőtestekre elhelyezett arányosító eszközök. Arra szolgálnak, hogy az épület mért fűtési hőfelhasználását, illetve annak költségét fel lehessen osztani az egyes lakások között.

A felszerelést és a kiértékelést erre szakosodott cégek végzik a felhasználói közösségekkel történt megállapodás alapján, díj felszámítása mellett. A társasház közös képviselője által megadott arányok alapján szolgáltató évente egyszer, a fűtési idényt követően elszámoló számlát készít a részfizetésként megfizetett és a költségmegosztók szerint ténylegesen fizetendő hődíj különbségéről a felhasználók, díjfizetők részére.

A felhasználói közösség képviselője, vagy megbízottja (közös képviselő) jogosult a távhőszolgáltató felé képviseletre. Ennek keretében: szerződést köt, szerződést módosít, meghatározza a vételezett távhő díjának szétosztási módját. A felhasználói közösségek, a társas házak képviseletét ellátó személyeknek a szerepe megváltozik. Rendelet írja elő, hogy társasház - kezelői képesítéssel kell rendelkezniük.

A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek kell tartalmaznia annak a személynek (szervezetnek) a nevét, címét és telefonszámát is, akivel a távhőszolgáltató a felhasználói közösség megbízottjaként az üzemvitellel és a fűtési célú távhőszolgáltatás idejének megkezdésével, befejezésével, az épületrészek fűtési átlaghőmérsékletével összefüggő kapcsolatot tarthatja.

Amennyiben a felhasználó (épület) vagy a felhasználók (épületek) megbízottja a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, vagy a felhasználók az előzőekről egyhangú megállapodásra nem jutnak, illetve erről egyhangúlag nem rendelkeznek, a szolgáltató - ha a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi - az alábbiak szerint szolgáltat:

Fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban - szeptember 15. és október 15. között, valamint április 15. és május 15. között - megkezdi, ha a napi középhőmérséklet 2 napon túl várhatóan +12°C alá süllyed. A szolgáltatást folyamatosan teljesíti úgy, hogy üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett lakásokban, irodahelységekben minimum a 21°C legyen a hőmérséklet.

A szolgáltató október 15.-től április 15.-ig fűtési célú hőszolgáltatást folyamatosan teljesít.