Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Távhőszámla értelmezése

A 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképrÅ‘l előírja a kötelezÅ‘en alkalmazandó számlaformátumot 2014. január 01-tÅ‘l. A távhÅ‘szolgáltatási számlák törvény alapján formailag, valamint tartalmilag is változtak. Tovább>>

Lakhatási támogatás

A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Tovább>>

Használati melegvíz mérőállás bejelentése

A melegvíz mennyiségmérÅ‘ a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hÅ‘mennyiség és annak díja, a vízfelmelegítési hÅ‘díj épületrészenkénti (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) díjszétosztására szolgáló, az épületrész valamennyi melegvíz kifolyó csapját megelÅ‘zÅ‘ ezetékszakaszon elhelyezett hitelesített mennyiségmérÅ‘. Tovább>>

Változások bejelentése

Szolgáltató és felhasználó, illetve díjfizetÅ‘ köteles együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a szolgáltatás igénybevételével, a szolgáltatás ellenértékének elszámolásával és fizetésével kapcsolatos kérdésekben. Tovább>>

Kérelmek és panaszok bejelentése

A PRIMER Kft. legfontosabb célja a távhÅ‘szolgáltatás, gazdaságos, jó színvonalú, folyamatos biztosítása és fejlesztése, felhasználóinak magas színvonalú kiszolgálása. Tovább>>