Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Távhőszámla értelmezése

A 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről előírja a kötelezően alkalmazandó számlaformátumot 2014. január 01-től. A távhőszolgáltatási számlák törvény alapján formailag, valamint tartalmilag is változtak. Tovább>>

Lakhatási támogatás

A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Tovább>>

Használati melegvíz mérőállás bejelentése

A melegvíz mennyiségmérő a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hőmennyiség és annak díja, a vízfelmelegítési hődíj épületrészenkénti (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) díjszétosztására szolgáló, az épületrész valamennyi melegvíz kifolyó csapját megelőző ezetékszakaszon elhelyezett hitelesített mennyiségmérő. Tovább>>

Változások bejelentése

Szolgáltató és felhasználó, illetve díjfizető köteles együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a szolgáltatás igénybevételével, a szolgáltatás ellenértékének elszámolásával és fizetésével kapcsolatos kérdésekben. Tovább>>

Kérelmek és panaszok bejelentése

A PRIMER Kft. legfontosabb célja a távhőszolgáltatás, gazdaságos, jó színvonalú, folyamatos biztosítása és fejlesztése, felhasználóinak magas színvonalú kiszolgálása. Tovább>>

Ügyfélszolg:

8400 Ajka,
Móra Ferenc utca 26.
Telefon: 88 312-989
munkaidőben

Ügyelet:

Telefon: 88 312-396
00:00 és 24:00 között
hiba bejelentése