Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Kérelmek és panaszok bejelentése

A PRIMER Kft. legfontosabb célja a távhőszolgáltatás, gazdaságos, jó színvonalú, folyamatos biztosítása és fejlesztése, felhasználóinak magas színvonalú kiszolgálása.

Szolgáltató a felhasználóktól, díjfizetőktől érkező kérelmek, bejelentések, reklamációk besorolására, kivizsgálására és orvoslására haladéktalanul intézkedik. A panasz a szóban vagy írásban bejelentett, benyújtott olyan kérelem, mely egyéni, vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására illetve megszüntetésére irányul.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekeit szolgálja. Amennyiben a felhasználó, díjfizető kérelemmel, panasszal vagy bejelentéssel kíván élni a szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, az ügyfélkiszolgálás minőségére vonatkozóan erre több lehetőség áll rendelkezésére. A kérelem, észrevétel vagy panaszbejelentés megtehető:

Személyesen, ügyfélzolgálatunkon, vagy cégünk központjában.

Ügyfélszolgálati Iroda
Ajka, Móra Ferenc u. 26. | E-mail: primer@ajkanet.hu
Telefonszám: 88-312-989

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.
8400 Ajka, Móra Ferenc utca 26. | E-mail: primer@ajkatavho.hu
Telefonszám: 88 312-394

Ha munkatársaink nem tudják panaszát elfogadható módon, illetve időben orvosolni, akkor bejelentését 15 napon belül kivizsgáljuk és annak eredményéről a bejelentés módjától függően levélben, telefonon vagy e-mail útján értesítést küldünk. 

Ha válaszunk, álláspontunk nem elfogadható jogorvoslatért lehet fordulni a következő szervhez:

Veszprém Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Kormányhivatal | Fogyasztóvédelmi szervezeti egységek elérhetőségei
Ügyfélszolg:

8400 Ajka,
Móra Ferenc utca 26.
Telefon: 88 312-989
munkaidőben

Ügyelet:

Telefon: 88 312-396
00:00 és 24:00 között
hiba bejelentése