Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Kérelmek és panaszok bejelentése

A PRIMER Kft. legfontosabb célja a távhőszolgáltatás, gazdaságos, jó színvonalú, folyamatos biztosítása és fejlesztése, felhasználóinak magas színvonalú kiszolgálása.

Szolgáltató a felhasználóktól, díjfizetÅ‘ktÅ‘l érkezÅ‘ kérelmek, bejelentések, reklamációk besorolására, kivizsgálására és orvoslására haladéktalanul intézkedik. A panasz a szóban vagy írásban bejelentett, benyújtott olyan kérelem, mely egyéni, vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására illetve megszüntetésére irányul.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetÅ‘leg megszüntetése a közösség érdekeit szolgálja. Amennyiben a felhasználó, díjfizetÅ‘ kérelemmel, panasszal vagy bejelentéssel kíván élni a szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, az ügyfélkiszolgálás minÅ‘ségére vonatkozóan erre több lehetÅ‘ség áll rendelkezésére. A kérelem, észrevétel vagy panaszbejelentés megtehetÅ‘:

Rolex Replica Watches

Személyesen, a PRIMER Kft. ügyfélszolgálatán, vagy központjában

Holczinger József ügyvezető igazgató
8400 Ajka, Móra Ferenc utca 26. | E-mail: primer@ajkatavho.hu
Telefonszám: 88 312-394

Ügyfélszolgálati Iroda: Tardos Kinga ügyfélszolgálati vezető
Ajka, Móra Ferenc u. 26. | E-mail: primer@ajkatavho.hu
Telefonszám: 88 312-989

Richard Mille Replica Watches

Ha munkatársaink nem tudják panaszát elfogadható módon, illetve időben orvosolni, akkor bejelentését 15 napon belül kivizsgáljuk és annak eredményéről a bejelentés módjától függően levélben, telefonon vagy e-mail útján értesítést küldünk.

Ha válaszunk, álláspontunk nem elfogadható jogorvoslatért lehet fordulni a következő szervhez:

Területileg illetékes fogyasztói érdekvédelmi szervek

AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Ajka Város JegyzÅ‘je

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Telefon: 88 521-100
Fax: 87 212-794
E-mail: jegyzo@hivatal.ajka.hu
Honlap: www.ajka.hu

VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - Veszprém Megyei BékéltetÅ‘ Testület

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.
Telefon: 88 429-008
Fax: 88 412-150
Mobil: 30 9574-235 (hivatali időben)
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Honlap: www.bekeltetes.hu

Békéltető Testületek
Honlap: www.bekeltetes.hu

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL - VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Székhely: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf. 2184
Telefon: 88 550-510
E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem