Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Használati melegvíz mérőállás bejelentése

A melegvíz mennyiségmérő a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hőmennyiség és annak díja, a vízfelmelegítési hődíj épületrészenkénti (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) díjszétosztására szolgáló, az épületrész valamennyi melegvíz kifolyó csapját megelőző ezetékszakaszon elhelyezett hitelesített mennyiségmérő.

Ahol a használati melegvíz-szolgáltatás a távhőszolgáltató által vásárolt közműves ivóvíz felmelegítésével valósul meg a használati melegvíz mennyiségmérők szolgálnak a melegvíz készítéshez vásárolt ivóvíz mennyiség épületrészenkénti díjszétosztására is.

A mérők elszámoláskori leolvasási időpontjáról épületenként előzetes hirdetményi tájékoztatást adunk. A melegvíz mérők leolvasásakor munkatársaink a helyszínen leellenőrzik a mérőállást, illetve a mérő működőképességét. A díjfizető felhasználását aláírásával igazolja. Amennyiben a felhasználót, díjfizetőt nem találjuk otthon, munkatársaink értesítőt hagynak.

A telefonon történő mérőállás bejelentést nem kívánjuk rendszeresíteni.

Az elszámolási időszakban elfogadjuk az írásos mérőállás bejelentéseket és az elektronikus úton megküldött adatokat is, ha a távhőszámla szerinti díjfizető azonosító is feltüntetésre kerül.

A mérőállás bejelentés az alábbi helyeken leadható, vagy elküldhető e-mail üzenetben:

> Ügyfélszolgálati Iroda: 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 26.
> Távhőügyelet: 8400 Ajka, Semmelweis utca 1/A.
> E-mail címünk: primer@ajkatavho.hu

Tájékoztató a használati melegvíz mérők leolvasásának módjáról:

A vízfelmelegítési hődíj elszámolása évente két alkalommal történik, január illetve június hónapban. A két elszámolási időszak között a díjfizetők saját fogyasztásuk egy havi átlagát fizetik részfizetésként.

Munkatársaink a leolvasást megelőző napokban minden épületben írásos értesítést helyeznek el, melyben tájékoztatjuk a díjfizetőket a leolvasás várható időpontjáról. Kérjük, hogy az értesítésen feltüntetett napszakban szíveskedjenek biztosítani a lakásukba történő bejutást és a vízmérő leolvasás elvégzését.

Ha a leolvasást munkatársunk végzi:

A közel 10 000 db melegvízmérőt munkatársainknak 3 nap alatt kell leolvasnia, ezért amennyiben a leolvasás egyszeri megkeresésre nem sikerül, sajnos nincs lehetőségünk többször megkísérelni a mérők leolvasását. Amennyiben Önt a leolvasás időpontjában nem találjuk otthon, munkatársaink a megkeresésről értesítőt hagynak.

Az értesítőn szereplő megadott határidőig Ön írásban adhatja meg a melegvíz mérő állását.

Ha a leolvasást Ön végzi az alábbi adatokat pontosan adja meg:

> A felhasználó, díjfizető neve és címe
> Díjfizetői szám
> A melegvízmérő(k) gyári száma
> A melegvízmérő(k) állása (egész köbméter)
> A leolvasás dátuma

Ha az értesítőn feltüntetett határidőig nincs mérő leolvasási adatunk, akkor az előző elszámolási időszakban kiszámlázott vízmennyiségnek egfelelő ”fogyasztással” számoljuk el a vízfelmelegítési hődíjat.

Hogyan olvasható le pontosan a használati melegvízmérő:

A hibamentes elszámoló számla feltétele a melegvíz mérők pontos leolvasása. A számjelzős vízmérőn a mérő állás közvetlenül leolvasható. A leolvasás megkönnyítése miatt előfordul, hogy az utolsó négyzet nagyobb a többinél, ebben az esetben pedig a nagyobb négyzetben lévő számot is le kell olvasni, mert ez a szám is egész m³ -t jelent. A mérők gyári száma megtalálható a számlapon a négyzetek felett, vagy a mérő külső fémgyűrűjén. A számkijelzős vízmérők esetében a kismutatók adatait nem használjuk fel a számla kiállításához.

---
Letölthető | Melegvíz mennyiségmérő mérőállás bejelentő lap