Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Ügyintézés


Távhőszámla értelmezése

A 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről előírja a kötelezően alkalmazandó számlaformátumot 2014. január 01-től. A távhőszolgáltatási számlák törvény alapján formailag, valamint tartalmilag is változtak.

Számla | 1. oldal tartalma:

[1.] Szolgáltató adatai: (megnevezés, cím, adószám, bankszámlaszám).
[2.] Ügyfélszolgálat elérhetősége: (cím, nyitvatartási idő, telefonszám).
[3.] Felhasználó (fogyasztó) adatai: név és cím, kiemelt mezőben a felhasználási hely azonosító száma, felhasználási hely címe, hőközpont azonosító száma).
[4.] Színes mezőben elszámolási időszak, fizetendő összeg, fizetési határidő.
[5.] A rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató a számla közepén színes mezőben található, a tárgyhavi számlákra vonatkozóan, valamint 2013. január 1-től göngyölítve.

Számla | 2. oldal tartalma:

[1.] Közérdekű tájékoztató a díjbefizetés módjairól, az elmulasztás következményeiről, illetve a változások bejelentésének kötelezettségeiről. Ügyeleti cím, nyitva tartás, és annak elérhetősége.

Számla | 3. oldal (számlarészletező) tartalma:

[1.] Vevő (fizető) azonosító száma, neve, címe.
[2.] Tárgyhavi számlaazonosító adatai (számla sorszáma, fizetési mód, számla jel, teljesítési idő és számla kelte, szolgáltatás megnevezése).
[3.] Elszámolt fogyasztás: fűtési és használati melegvíz hőfogyasztás összesen (GJ).

[4.] Számla részletezése fogyasztási, illetve elszámolási időszakra vonatkozóan: Fűtési célú költségek (alapdíj, hődíj). Vízfelmelegítési célú költségek (hődíj). Víziközmű-szolgáltatási díjak (ivóvízdíj, szennyvízdíj, áthárított vízterhelési díj). *

*-al jelölt díjak, azoknál a fogyasztóknál, ahol a felmelegítéshez szükséges hidegvizet a Szolgáltató vásárolja a Víziközmű Szolgáltatótól, továbbszámlázott ivóvízdíj és csatornadíj.

[5.] Tárgyhavi számla sorainak összesítő adatai: ÁFA, kerekítés, bruttó számlaérték, valamint jóváírás (pl. lakásfenntartási támogatás, elszámolás) és fizetendő összeg összesen (Ft).

Számla | 4. oldal (számlarészletező) tartalma:

[1.] ÁFA összesítő (Ft) ÁFA típusonkénti bontásban.

[2.] Hőközponti és épületfelhasználás adatok: A fogyasztási időszak, a hőmennyiségmérő azonosító adata, a nyitó és záró mérőállás, valamint annak különbözete kerül feltüntetésre.

[3.] Ezt követően tájékoztatásként közöljük a folyószámla egyenleget, a tárgyhavi számla kibocsátása előtt, valamint az aktuális számla kibocsátásakor. Jóváírás, túlfizetés (-). Tartozás (+) előjel nélkül.

[4.] Tájékoztató adatok: rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk, illetve a havi előleg vízmennyiségek mértéke (m3).

---
Letölthető | Egységes közszolgáltatói számlakép - Számlamagyarázó levél