Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Távhő


Használati melegvíz szolgáltatás

A távhőenergia szolgáltatás az ellátás célja szerint lehet, használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás. A használati melegvíz-szolgáltatás vízfelmelegítés-szolgáltatás, amely esetben a felhasználók által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítésére vagy a távhőszolgáltató által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítésére kerül sor.

Felhasználói hőközpont esetén szolgáltató a távhőt a hőközponti hőátalakító berendezés működtetésével a közműves ivóvizet felmelegítve adja át a felhasználónak.

Szolgáltatói hőközpont esetében szolgáltató az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő össze-kötővezetékeken keresztül a hőfogadók csatlakozási pontján adja át a melegvizet a felhasználó épületeknek.

A szolgáltató által a hőközponti használati melegvíz készítéshez vásárolt ivóvíz mennyiségmérőkkel mért.

A szolgáltató az utóbbi esetben ivóvíz vásárló és viszonteladó is, a víz- és csatornadíjat a Bakonykarszt Zrt. mindenkor érvényes díjaival számlázzuk tovább.

A távhőszámlában a vízfelmelegítési hődíj mellett megjelenik a vásárolt ivóvíz költsége, az ivóvíz víz- és csatornadíja, valamint a vízterhelési díj. Könnyű belátni, hogy ebben az esetben a távhőszámla magasabb. Szolgáltató számára a hőszolgáltatás mindkét esetben az ivóvíz felmelegítése.

A melegvíz cirkuláltatását a hőközpont technológiai berendezései biztosítják az épületek melegvízellátó rendszerében. A használati melegvizet a háztartásokban elsősorban tisztálkodásra, mosásra és takarításra használnak. A meleg víz megfelelő 45 °C körüli hőmérsékletét a kifolyócsapoknál a DDC szabályozó elektronika tartja közel állandó értéken, a fogyasztástól függetlenül. A melegvíz-szolgáltatás technológiai berendezései az adott felhasználói terület legnagyobb hőteljesítmény igényére vannak méretezve. A melegvíz felhasználás napi lefutása változó mértékű. Reggel és este 1- 2 órára korlátozódó csúcsfogyasztás jellemzi, az ezen kívüli időszakokban lényegesen kisebb, éjszaka pedig alacsony a fogyasztás. A szabályozás pontossága érdekében kisebb tároló tartályok vannak beépítve. A csúcsfogyasztás időszakában a tartályokba betárolt melegvíz a zavartalan ellátást is segíti.

Szolgáltató használati melegvíz célú távhőszolgáltatást - üzemképes felhasználói berendezések használata mellett, folyamatos vételezésnél a kifolyóknál mérve - legalább 40 °C melegvíz hőmérséklettel teljesít.

A melegvíz hőmérséklet emelése műszaki és alapvetően üzemeltetési költség csökkentési okból nem lehetséges, a szolgáltató és felhasználó érdekében. A szolgáltató tudna magasabb hőmérsékletű melegvizet szolgáltatni, de a melegvizet előállító hőközponti hőátalakító hőcserélő és a vezeték hálózat kifolyócsapokig történő vízkövesedése elkerülésének legfontosabb eszköze a vízhőmérséklet korlátozása, ugyanis a vízkőkiválás és lerakódás intenzitását a hőmérséklet jelentősen befolyásolja. Ezért a hőközpontokból induló melegvíz hőmérséklete 45 - 48 °C-nál csak a szolgáltatói hőközponti körzetekben magasabb, de az 50 °C fokot ezeknél sem haladja meg. A hőközponti szerelhető lemezes hőátalakító hőcserélők esetenként így is vízkőmentesítésre szorulnak.

A felhasznált összes használati melegvíz mennyisége épületrészenként (lakás, helyiség) hiteles melegvíz mennyiségmérőkkel mért.

A használati melegvíz készítéséhez felhasznált vízfelmelegítési hőmennyiség és annak díja épületrészenkénti megosztására szolgáló hiteles melegvíz mennyiségmérők alkalmazásának a felhasználó (díjfizető) által biztosítandó feltételei a következők:

a hitelesített melegvíz mennyiségmérőket az épületrészek (lakáspk, helyiségek) melegvíz kifolyó- csapjait megelőző vezetékszakaszába kell beszerelni az előírásoknak megfelelően,

a gyári azonosító számmal ellátott melegvíz mennyiségmérőket és a felszerelést követően illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával kell ellátni.

a mérők leolvasása, továbbá működőképességének és a zárjegy sértetlenségének ellenőrzése meghatározott rendszerességgel, de legalább évente egy alkalommal megtörténik.

a melegvíz mennyiségmérőket 6 évenként hitelesíteni kell, ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül, amelyért a díjfizetés kötelezettje köteles a távhőszolgáltató részére pótdíjat fizetni mivel nem hitelesített mérőeszköz használatával vételez szolgáltatást.

Tudni kell, hogy lejárt hitelesítésű, vagy nem működő melegvíz mennyiségmérővel való felhasználás jogkövetkezményekkel járó szabálytalan vételezésnek minősül.

Fűtési célú és a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetében is igaz, hogy a hőközpontokban előállított szolgáltatások lakásokban történő felhasználásához az épületeknek kell megfelelően működő fűtési és melegvíz ellátó rendszerrel rendelkeznie.

Szolgáltató jogosult a felhasználó vételezését, a felhasználói berendezés állapotát a felhasználási helyen ellenőrizni az arra feljogosítót, fényképes igazolvánnyal ellátott alkalmazottai révén.

Az ellenőrzést az ingatlan tulajdonosának, illetőleg használójának személyes érdekei figyelembevételével - a veszélyhelyzet, vagy annak gyanúja esetét kivéve - munkanapokon, 8 és 20 óra között lehet elvégezni.