Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Távhő


Hőközpontok

A hőtermelő létesítmény és távhővezeték-hálózat mellett a hőközpont a távhőszolgáltató rendszer harmadig meghatározó műszaki eleme.

A hőközpont a melegített víz hőhordozó átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló technológiai berendezés. A hőhordozó közeg átalakítására, fizikai jellemzőinek (nyomás és hőmérséklet) megváltoztatására azért van szükség mivel a nagyobb nyomással és magasabb hőmérséklettel érkező erőműi hőhordozó az épületfűtési rendszerekbe közvetlenül nem vezethető be. A hőfelhasználók a távhővezeték hálózatra közvetett módon csatlakoznak.

A távhőszolgáltatás az ellátás módja szerint hőközponti hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatás. Hőszolgáltató a távhőt a hőközponti hőátalakító berendezések működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét, a fűtővizet és használati melegvizet felmelegítve adja át a felhasználónak.

A kétféle - fűtés és melegvíz - szolgáltatás hőközponti hőmérsékletszabályozását intelligens DDC szabályozó elektronikák végzik. A programozott hőközponti DDC szabályozók elektronikái a fűtés és használati melegvíz szabályozás mellett mérés - adatgyűjtő, adattárolási és távhőfelügyeleti - ellenőrzési és egyes hibaelhárítási - feladatok elvégzésére is alkalmasak. A távhőszolgáltató rendszer 99%-ára, a lakossági hőközpontok 100%-ára vonatkozóan a hőközpontok telemehanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen.

A hőközpont típusa lehet felhasználói és szolgáltatói hőközpont.

A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál. A hőközpont az ellátandó épület fűtési rendszeréhez jobban illesztett, de az épületfűtés korszerűsítése ez esetben is alapvető feltétel.

A szolgáltatói hőközpont egynél több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. Szolgáltatói hőközpont esetén a felhasználók csatlakozási helye az épületek hőfogadója. A hőfogadó állomás egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználók, illetve díjfízetők részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. A távhőszolgáltató rendszer áttekintő helyszínrajzán a hőközpontok (ellátási körzetek) elhelyezkedése is látható.

Az épületeket ellátó 182 hőközpontból 134 felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. A 48 szolgáltatói hőközpontból további 35 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.

A fűtési és használati melegvíz-szolgáltatási célú hőszolgáltatás általános esetben úgy működik, hogy minden hőközpontból fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás is történik. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület- egy hőközpont) számának növelése.

A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítse során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg.

Ez gyakran úgy valósul meg, hogy első lépésben - a beruházási források mértékéig - az épületek csak fűtési célú hőszolgáltatásra kapnak felhasználói hőközpontot, többek között az épületfűtés korszerűsítés ösztönzésére. Ebben az esetben a használati melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás továbbra is szolgáltatói hőközpontból valósul meg.

A hőközpontokban ultrahangos hőmennyiségmérők biztosítják a felhasznált hőenergia hiteles mérését. A hőmennyiségmérő tartozékai: a tömegáram mérő (átfolyásmérő), a hőérzékelők és az integrátor számítóegység.

A hőközponti mérők hitelesített elszámoló hőmennyiségmérők.

Az elszámoló hőmennyiségmérő csak fűtési célú szolgáltatás esetén méri az összes fűtési célú hőfelhasználást, melegvizet is előállító hőközpont esetén méri az összes fűtési és melegvíz készítési célú hőfelhasználást, illetve a hőközpontról ellátott épületek összes hőfelhasználását.

Szolgáltatói hőközpont esetén a hőfogadó állomáson elhelyezett mérőműszer a szolgáltatói hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség költségmegosztója.