Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Távhő


Távhővezeték hálózat

A távhővezeték-hálózat a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés keretében előállított távhőnek, a változó hőmérsékletű melegített víz - un. forróvíz - hőhordozónak a hőtermelő erőműtől az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat két elkülöníthető része:

Az erőműtől a városi felhasználói és szolgáltatói hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötővezetékek az un. primer vezeték hálózat.

A városi szolgáltatói hőközpontokból kiinduló az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő össze-kötővezetékek az un. szekunder vezeték hálózat.

A felhasználó épületek tulajdonában van az épületek hőközponti vagy hőfogadói csatlakozási pontjától induló felhasználói vezetékhálózat, amely a hőnek a felhasználói berendezésekhez való továbbítását szolgálja.

A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,39 km. Ebből a távhőtermelő létesítménytől a hőközpontokig terjedő szakaszok hosszúsága 18,63 km, a szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő vezetékeké 6,76 km.

A távhővezetékek az erőmű közelében a felszín fölött, lakóterületen földfelszín alatt vannak elhelyezve. A mélyvezetésű helyszínen szigetelt vezetékek vb. védőcsatornában, az újabb előre szigetelt műanyag köpenycsöves kivitelű, hosszú élettartamú távhővezetékek közvetlenül földbe vannak fektetve.

A távhővezeték-hálózat fajlagosan hosszabb, mint több hasonló teljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három - négyszintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület.

A városi távhőszolgáltató rendszer helyszínrajzán az ellátott épületek, a távhőzeték-hálózat elhelyezkedése látható. A zöld színnel jelölt vezetékszakaszok korszerű közvetlenül földbe fektetett előreszigetelt vezetékeket jelölnek.