Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Távhő


Kapcsolt energiatermelés

A Bakonyi Erőmű Rt. ajkai erőművében kapcsolt hő- és villamos energiatermelés keretében előállított vásárolt távhővel látja el felhasználóit a PRIMER Kft. Az erőmű szerepe elsősorban a környező város és iparterület hőenergia igényeinek kielégítésében meghatározó.

A távhőszolgáltató által vásárolt távhő mennyisége 360 000 GJ/év körüli, melynek mértéke alapvetően az éves átlaghőmérséklettől és mérés alapján történő elszámolás mellett a felhasználók vételezésétől függ. 1 GJ hőmennyiség érzékeltetésére tudni érdemes, hogy egy átlagos méretű kétszobás lakás éves fűtési hőfelhasználása több tényezőtől függően 25- 40 GJ között van.

Az erőműben lekötött hőteljesítmény 2016 évben 42 MW, a távhőfelhasználók teljesítmény igényével megegyező.

A kapcsolt energiatermelés az un. kogeneráció nemzetgazdasági érdek, mivel több előnye van:

A kapcsolt energiatermelés közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő hő- és villamos energia előállítását jelenti. A hő- és villamos energia közös technológiai folyamatban való előállítása 10-30 %- kal kevesebb energiahordozó felhasználását igényli, mint ha a hőt és villamos energiát külön- külön állítanák elő.

Ha a villamos energiatermelés során az erőműi technológiai hőkörfolyamatban „elvesző” hőenergia a távhő melegített víz - un. forróvíz - hőhordozójának felmelegítése révén hasznosul, akkor jelentősen csökkenti a megtermelt energiaféleségek fajlagos energiahordozó-igényét, és ezáltal a károsanyag-kibocsátást is. Az ajkai erőműben a kapcsolt energiatermelés klasszikus módja működik ellennyomású gőzturbinákkal. A timföldgyár gőzvételezése és a városi távhő melegített víz hőhordozó közegének felmelegítése az ellennyomású turbinákban nagyobbrészt már munkát végzett gőz által valósul meg. A gőz nem expandálhat a kondenzátor vákuum teréig, mint a kondenzációs turbinák esetén, így e technológiai körfolyamatban nincs szükség hűtővíz keringtetésre a gőz- víz halmazállapot változáshoz, a hűtőtornyokban egyébként elvesző hő a távhőfelhasználóknál hasznosul.

A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt termelés, amely a környezetvédelmi célok teljesítését is jelentős mértékben segíti.

A két termék, a villamos energia és a távhő között meg kell osztani a kapcsolt termelés kisebb energiaköltségéből keletkező hasznot, ami a távhő energiajellegű költségeit - teljesítménylekötési díj, hődíj - relatíve kedvezőbbé teszi. A távhő hasznos hőenergia, a kapcsolt energiatermelési folyamatban előállított energia, amely melegítési célú hőigények kielégítése révén hasznosul.

Az erőműben a kondenzációs villamos energia, valamint a kapcsolt hő- és villamos energia termeléshez felhasznált energiahordozók: a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia, amely erdészeti tűzifa, ipari, mezőgazdasági eredetű hulladék és alacsony kén-dioxid tartalmú import szén a szennyezőanyag kibocsátás mérséklésére. Az elvégzett mérések alapján az erőmű gőztermelő kazánjai az alacsony SO2 tartalmú import szén tüzelés, gáz támasztótüzelés és biomassza energetikai hasznosítása mellett meg tudnak felelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak.

A tervekben szerepel egy korszerű, kombinált ciklusú gázturbinás blokk megépítése.

Az előzőekből adódik, hogy a kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, import szén vagy gáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és a nem fosszilis megújuló energiaforrások közül a biomassza energia felhasználása lehetséges.

A kapcsolt energiatermelés jelentősége a kiotói környezetvédelmi célok teljesítése miatt is fontos, ezért is támogatja az Európai Unió a kapcsolt hő és áram termelést. Várhatóan segít ebben az elfogadott kogenerációs uniós direktíva, amelyet a tagállamoknak át kell ültetni hazai jogrendszerükbe A távhő esetén van meg az a lehetőség, hogy bármilyen energiaforrásból származó hőt a lakókörnyezet terhelése nélkül lehet eljuttatni a fogyasztókhoz. A kevesebb energiahordozó elégetése ugyanannyival kevesebb szennyezőanyag, így az üvegházhatást okozó szén-dioxid kibocsátásával jár.

A távhő nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet, nincsenek az épületek tetején égésterméket ontó kémények.

A távhőszolgáltatás az épületek hőellátásának korszerű módja, amit az EU országaiban elterjedten alkalmaznak. Budapesten és Berlinben minden harmadik, Bécsben pedig minden negyedik lakás távhőellátásban részesül.