Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Társaságunk


Bemutatkozik a PRIMER Kft.

Ajkán a távhőszolgáltatás 1968-ban indult, az akkori ipari fejlesztésekből következően. Először csak néhány száz lakásban volt távfűtés, majd a nyolcvanas évek végéig folyamatosan emelkedett a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakások és intézmények számára.

Jelenleg 7000 lakás, és 3000 lakás egyenértékének megfelelő egyéb fogyasztó, valamint az összes városi intézmény a városi távhőszolgáltató rendszerből kapja a fűtést és melegvizet. A 7000 távfűtéses lakásban a város lakosságának 2/3-a él. A távhővel ellátott épületek száma 298 db, ebből lakóépület 231 db. A lakóépületek 52%-a 120 db házgyári technológiával készült. Városunkban a primer és szekunder vezetékhálózat összes nyomvonal hosszúsága 25,39 km.

1993-ban Ajka város önkormányzata a Városgazdálkodási Vállalatot három különálló Kft.-vé alakította át. Ennek egyike a tiszta profilú tevékenységet végző PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. lett. Jelenleg a társaság alkalmazottainak száma 46 fő.

A Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt melegített víz hőhordozó az erőműből a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. üzemeltetésében lévő primer távhővezeték rendszeren jut el a hőközpontokba, ahol technológiai berendezésekben kerül átalakításra az épületek fűtési és használati melegvíz ellátására alkalmas szekunder hőhordozóvá.

2001-től társaságunk folyamatosan végzi azokat a rendszerfejlesztési, reorganizációs feladatokat, melyek a Távhő-törvény előírásainak megfelelően biztosítják hőfelhasználóink részére a biztonságos és relatíve a legkisebb költségen alapuló távhőszolgáltatást.

A PRIMER Kft. alaptevékenysége a távhőszolgáltatás.

Egyéb tevékenységeink:

[1.] Vízmérők cseréje, beépítése (nem tömeges mérőcsere)
[2.] Légtelenítő rendszerek korszerűsítése, lakásokból történő kivezetése
[3.] Épületek fűtési rendszerének ürítése-töltése