Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Társaságunk


Bemutatkozik a PRIMER Kft.

Ajkán a távhőszolgáltatás 1968-ban indult, az akkori ipari fejlesztésekből következően. Először csak néhány száz lakásban volt távfűtés, majd a nyolcvanas évek végéig folyamatosan emelkedett a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakások és intézmények számára.

Jelenleg 7000 lakás, és 3000 lakás egyenértékének megfelelÅ‘ egyéb fogyasztó, valamint az összes városi intézmény a városi távhÅ‘szolgáltató rendszerbÅ‘l kapja a fűtést és melegvizet. A 7000 távfűtéses lakásban a város lakosságának 2/3-a él. A távhÅ‘vel ellátott épületek száma 298 db, ebbÅ‘l lakóépület 231 db. A lakóépületek 52%-a 120 db házgyári technológiával készült. Városunkban a primer és szekunder vezetékhálózat összes nyomvonal hosszúsága 25,39 km.

1993-ban Ajka város önkormányzata a Városgazdálkodási Vállalatot három különálló Kft.-vé alakította át. Ennek egyike a tiszta profilú tevékenységet végző PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. lett. Jelenleg a társaság alkalmazottainak száma 46 fő.

A Bakonyi ErÅ‘mű Zrt.-tÅ‘l vásárolt melegített víz hÅ‘hordozó az erÅ‘műbÅ‘l a PRIMER Ajkai TávhÅ‘szolgáltatási Kft. üzemeltetésében lévÅ‘ primer távhÅ‘vezeték rendszeren jut el a hÅ‘központokba, ahol technológiai berendezésekben kerül átalakításra az épületek fűtési és használati melegvíz ellátására alkalmas szekunder hÅ‘hordozóvá.

2001-tÅ‘l társaságunk folyamatosan végzi azokat a rendszerfejlesztési, reorganizációs feladatokat, melyek a TávhÅ‘-törvény előírásainak megfelelÅ‘en biztosítják hÅ‘felhasználóink részére a biztonságos és relatíve a legkisebb költségen alapuló távhÅ‘szolgáltatást.

A PRIMER Kft. alaptevékenysége a távhÅ‘szolgáltatás.

Egyéb tevékenységeink:

[1.] Vízmérők cseréje, beépítése (nem tömeges mérőcsere)
[2.] Légtelenítő rendszerek korszerűsítése, lakásokból történő kivezetése
[3.] Épületek fűtési rendszerének ürítése-töltése