Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Korszerűsítés


Épületfűtések átalakítása

Az épületfűtési rendszer korszerűsítése - ahol az még nem történt meg - a felhasználók, társasházak, a tulajdonosi közösségek feladata.

A pályázati lehetőségek megjelenése a felhasználók és díjfizetők számára ma már ösztönzést ad arra, hogy a fűtés korszerűsítés folyamata gyorsabb legyen. Elvárás és érdek az energiával való takarékosság, az energiaköltség csökkentése. Ehhez meg kell teremteni minden épületben, lakásban a műszaki feltételeket, korszerűsíteni kell a felhasználói berendezéseket.

A felhasználói berendezések, így a felhasználói vezetékhálózat, a hőleadó készülékek (radiátorok), a felhasználó által felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók és a fűtési légtelenítők a felhasználó tulajdonában vannak.

Épületrészenkénti díjmegosztás esetén díjfizető a lakásnak a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, meghatározott esetekben a lakás bérlője, használója.

A fűtési rendszer korszerűsítésétől elvárt eredmény:

a díjfizető mindenkori igényének megfelelően tudja szabályozni hőfelhasználását, tehát a fűtőtestek hőleadása - hőteljesítménye - szabályozható kell, hogy legyen. Ha takarékoskodni akar, tudja csökkenteni a lakás, helyiség hőmérsékletét, ha pedig magasabb fűtöttséget kíván azt is be tudja állítani. A beállított hőmérsékletet pedig automatikus szabályozó tartja a kívánt értéken.

a fűtési célú hőenergia felhasználás lakásokra, helyiségekre jutó mennyisége már nem csak légtérfogat arányában kerül felosztásra. A felhasználók, díjfizetők egyéni érdekeltségét a felhasználás arányos fűtési hőenergia költségelszámolást a radiátorokra szerelt fűtési költségmegosztó készülékek teszik lehetővé.

a fűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású átalakítása esetén a lakás fűtési hőfelhasználásának mérése hitelesített hőmennyiségmérővel valósulhat meg és nincs szükség költségmegosztó készülékekre.

A korszerűsítés egy lakásban néhány órán belül egyszerűen és gyorsan kivitelezhető, de természetesen az egész épületben kell megvalósítani.

A strangszabályozók beépítése közvetlenül nem érinti a lakásokat, szerelésük az épületek fűtési alapvezetékeire történik.

Szolgáltató az épületfűtések korszerűsítését műszaki tanácsadással segíti. A korszerűsítések előtt nem csak érdemes, de ki is kell kérni a szolgáltató szakmai véleményét, mert így biztosítható az épületek zavartalan fűtési hőellátása. Szolgáltató az épület fűtési rendszerek elvi műszaki megoldásainak bemutatásával segíteni kívánja a felhasználókat pályázatok beadásában.

Egy lakásban a fűtési rendszer típusától, a lakás nagyságától függően több felszálló vezeték van, változó a szintek (emeletek) száma, ezért az összehasonlítások elvi egyszerűsítések, melyek alapján az épületek fűtési rendszere beazonosítható.

Az épületfűtési rendszerek korszerűsítés előtt a létesítésük idején az 1970/1980-as évekre jellemző színvonalnak felelnek meg. Jellemzően három fajta műszaki megoldást képviselnek, amelyek egyszerű módon szabályozhatóvá tehetők.

A fűtési rendszerek típusai: kétcsöves, egycsöves átkötőszakaszos és egycsöves átfolyós.

---
Letöltés | Lakóépületek Fűtési Rendszereinek Korszerűsítése