Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Online Ügyfélszolgálat >>

Regisztráljon és intézze távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeit online. Belépés >>


Hírek


Kisebb hőveszteség, egyéni szabályozás új beruházásunk révén

Csökkenti a fűtési rendszer hÅ‘veszteségét és a felhasznált elektromos energia mennyiségét az a beruházás, amelyet az Európai Unió támogatásával hajtunk végre. Ennek eredményeként kevesebb üzemzavarra is számíthatnak a felhasználók. A program 2014.12.31-ig befejezÅ‘dött. Tovább>>

Törvény az egységes számlaképről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképrÅ‘l. Tovább>>

Vízmérők hitelességi ideje

A mérésügyrÅ‘l szóló hatályos törvény és az annak végrehajtását szabályzó kormányrendelet a vízmérÅ‘k hitelesség érvényességének idÅ‘tartamát az alábbiak szerint változtatta meg. Tovább>>

Számlák kézbesítésével kapcsolatos kérés

Kérjük Tisztelt díjfizetÅ‘inket, hogy a számlák téves kézbesítésének elkerülése végett a postaládán nevüket és pontos lakcímüket szíveskedjenek feltüntetni! Tovább>>

Kintlévőségeink kezelése

Lejárt határidejű kintlévÅ‘ségeink beszedése. Tovább>>