Ajka Távhő a környezetbarát kényelem !

Hírek


Törvény az egységes számlaképről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.

Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védÅ‘ rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthetÅ‘ és átlátható számlakép megteremtése érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhÅ‘szolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprÅ‘-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására a 2013. évi CLXXXVIII. törvényt alkotta.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, illetve díjfizetÅ‘inket, hogy mivel a törvényt a kihirdetés óta többször módosították, ezért az érvényben lévÅ‘ (friss) teljes dokumentációt a törvény számának - 2013. évi CLXXXVIII. törvény - beírásával az interneten, vagy az alábbiakban megadott linken megtalálják.

---
Hatájos állapot | 2013. évi CLXXXVIII. törvény (net.jogtar.hu)
---
Letölthető | Egységes közszolgáltatói számlakép - Számlamagyarázó levél